Fujitsu parametry

Výrobní typ

P Design - reálný topný výkon

SCOP - sezónní topný faktor

TEPELNÁ ČERPADLA SPLIT

WOYA060LFCA/WGYA050DG6

4 kW

4,3

WOYA060LFCA/WGYA100DG6

5 kW

4,3

WOYA080LFCA/WGYA100DG6

7 kW

3,97

WOYA100LFTA/WGYA100DG6

8 kW

3,95

WOYK112LCTA/WGYK160DG9

11 kW

3,92

WOYK140LCTA/WGYK160DG9

13 kW

3,82

WOYK160LCTA/WGYK160DG9

14 kW

3,8

Loria duo 6006

4 kW

4,72

Loria duo 6004

4 kW

4,6

Alféa Extensa duo + 5

4 kW

4,3

Alféa Extensa duo + 6

5 kW

4,3

Loria duo 6008

7 kW

4,22

Alféa Extensa duo + 8

7 kW

3,97

Loria duo 6010

9 kW

4,01

Alféa Excellia duo tri 11

11 kW

3,92

Alféa Excellia duo tri 14

13 kW

3,82

Alféa Excellia duo tri 16

14 kW

3,8

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

čerpadlo

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

Monoblok

IVT Air x170

11,95 kW

4,81*

Monoblok

IVT Air x170

11,95 kW

2,8 ?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.