Dotace

V roce 2015 byly postupně jednotlivými kraji vyhlášeny tzv. KOTLÍKOVÉ DOTACE. Jedná se o dotace financovány z fondů Evropské unie na výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva za ekologické kotle, případně za tepelná čerpadla.
Peníze z EU fondů jsou rozdělovány do krajů dle kvality ovzduší. Celkem by měly být tři vlny dotací v jednotlivých krajích v období od roku 2015-2020. Ve většině krajů již první vlna dotací skončila a čeká se na druhou vlnu dotací.

NA TEPELNÁ ČERPADLA MŮŽETE ZÍSKAT DOTACI AŽ 150.000,- Kč, MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE JE 120.000,- Kč!!!

Více informací o dotacích se dočtete na stránkách jednotlivých krajů:

Moravskoslezský kraj:
https://www.msk.cz/cs/temata/dotace/informace-ke-kotlikovym-dotacim-6059/

Olomoucký kraj:
https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-i-prijem-zadosti-22-2-29-4-2016-cl-3395.html

Zlínský kraj:
https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-cl-3404.html

Jihomoravský kraj:
http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=266671&TypeID=2

Pardubický kraj:
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace

Jihočeský kraj:
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/

Ústecký kraj:
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776

Liberecký kraj:
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace

Královéhradecký kraj:
http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/rozvoj-kraje/granty-dotace/dotace-2015/ziv-prostredi/dotace-na-vymenu-zastaralych-zdroju-vytapeni-_kotlikove-dotace_-80788/

Středočeský kraj:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle

Karlovarský kraj:
http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-ziv-prostredi/OP-ziv-prostredi.aspx

Kraj Vysočina:
https://www.kr-vysocina.cz/kotliky.asp

Praha:
http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/energetika_a_doprava/kotlikove_dotace/kotlikove_dotace_Praha2016.html

Plzeňský kraj:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace