Mitsubishi parametry

Výrobní typ

P Design -

reálný topný

výkon

SCOP -

sezónní topný

faktor

TEPELNÁ ČERPADLA

SPLIT

SUHZ-SW45VA

5 kW

4,33

PUHZ-SW50VKA

4,5 kW

4,16

PUHZ-SW75VAA

7,2 kW

4,12

PUHZ-SW75YAA

7,2 kW

4,07

PUHZ-SHW80VAA

9,6 kW

4,31

PUHZ-SHW80YAA

9,6 kW

4,26

PUHZ-SW100VAA

10,6 kW

4,25

PUHZ-SW100YAA

10,6 kW

4,21

PUHZ-SW100VHA

10,4 kW

4,16

PUHZ-SW100YHA

10,4 kW

4,16

PUHZ-SHW112VAA

13,9 kW

4,34

PUHZ-SHW112YAA

13,9 kW

4,31

PUHZ-SHW112YHA

13,9 kW

4,24

PUHZ-SW120VHA

12,9 kW

4,13

PUHZ-SW120YHA

12,9 kW

4,13

PUHZ-SHW230YKA2

25 kW

4,18

PUHZ-SHW140YHA

17 kW

4,16

PUHZ-SW200YKA

17,3 kW

4,14

PUHZ-SW160YKA

15,3 kW

4,1

Parametry splitových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny a jsou v nich započteny veškeré energie pro provoz tepelného čerpadla.

Ukázka správné dimenzace tepelného čerpadla

Při výběru tepelného čerpadla se nezabývejte kilowaty v jeho názvu, nýbrž reálným topným výkonem (P-design), který je deklarovaný státní zkušebnou. Pouze tak bude tepelné čerpadlo dosahovat deklarovaných parametrů (SCOP).

Tepelné

čerpadlo

Tepelné čerpadlo

P Design

SCOP

Správný výběr

Monoblok

IVT Air x170

11,95 kW

4,81*

Monoblok

IVT Air x170

11,95 kW

2,8 ?

P Design - reálný topný výkon

Reálná hodnota topného výkonu tepelného čerpadla dle státní zkušebny, vyjadřující pro jaké tepelné ztráty budovy je čerpadlo určeno. Uváděna v kW.

SCOP - sezónní topný faktor

Reálný sezónní topný faktor dle státní zkušebnou, za předpokladu že: 

Tepelné ztráty domu v kW = P Design tepelného čerpadla v kW Čím vyšší hodnota parametru, tím úspornější tepelné čerpadlo.

*

Parametry monoblokových tepelných čerpadel jsou uváděny dle státní zkušebny, která nezohledňuje použití nemrznoucí směsi v systému, spotřebu energie topných kabelů, či druhého oběhového čerpadla pro akumulační nádobu. Při reálné instalaci se uvedené parametry mohou zhoršit až o 20 %.

?

Při výběru tepelného čerpadla s nižším topným výkonem (P Design) se parametry sezónního topného faktoru (SCOP) mohou výrazně zhoršit v důsledku častějšího spínání elektrokotle.  

Pokud má tepelné čerpadlo docilovat deklarovaných parametrů, včetně energetické účinnosti, je třeba při instalaci dodržovat výše uvedená kritéria.